Riksidrottsförbundet och laget.se har tecknat ett avtal som möjliggör fullt statligt LOK-stöd för alla de tusentals idrottsföreningar som använder laget.se som föreningssystem. Detta innebär att närvarodata skickas automatiskt utan merarbete för den ideella ledaren.   Idag kan er förening ta de första stegen till att aktivera integrationen mellan laget.se och Riksidrottsförbundets system IdrottOnline. Lugn, det är ingen...