Haninge och Kungsbacka kommun har förändrat sina regler kring inrapportering i ApN, aktivitetskort på nätet. I andra kommuner som använder ApN räcker det att rapportera in två gånger per säsong, men i Haninge och Kungsbacka kommun mottas inte sammankomster som är äldre än fyra veckor.

 

Därför har vi på laget.se nu byggt ut vår koppling till ApN för klubbar i just dessa kommuner. Det fungerar precis som vanligt bortsett från att närvaron rapporteras in i treveckorsperioder istället, med start från 1 januari 2013.

 

Det gör att lagens ledare alltså har max en vecka på sig att närvarorapportera en händelse. Sedan måste alltså närvaroansvarig i klubben rapportera in till ApN för att inte riskera att missa ekonomiskt stöd.

 

För närvaroansvarig i klubben:
1. Gå till klubbsidan, klicka på Administratörsvy och sedan menyvalet LOK-stöd.

2. Klicka i Kommunalt aktivitetsstöd, välj den treveckorsperiod du vill rapportera och klicka sen på Visa närvaroinformation.

3. Se över lagens inrapporterade sammankomster, lås varje lags rapport allt eftersom du stämmer av deras rimlighet.

4. När du låst samtliga rapporter klickar du på Skicka till ApN och följer anvisningarna.

 

Enligt den information vi tagit del av gäller dessa regler från 1 januari i Haninge kommun och från 16 februari i Kungsbacka kommun. För exakta datum hänvisar vi er till er kontaktperson på ert kommunkontor.

 

Oavsett datum är självklart lämpligast att omgående gå igenom de fyra stegen ovan gällande perioden 130101-130122.

 

Avslutningsvis vädjar vi till klubbar i Haninge och Kungsbacka kommun att meddela era ledare vikten av att löpande närvarorapportera sina aktiviteter. Nu finns ju även mobilanpassad närvarorapportering på laget.se, mer om det kan ni läsa här.