De dyrare mat- och elkostnaderna slår hårt mot familjer när nya rekordnivåer väntas i höst. Familjer tvingas dra in på kostnader och bygga buffert för att klara familjeekonomin. Enligt banken SEB kommer en genomsnittlig tvåbarnsfamilj i Sverige drabbas av kostnadsökningar på nära 80 000 kr bara i år. Inte att förglömma de familjer som redan innan hade begränsad ekonomi där barn i socialt utanförskap halkar efter i samhället. I...