Ny statistik visar att högst idrottsaktivitet oftast finns i medelstora städer och förortskommuner där invånarna har hög inkomst och utbildning. Ett exempel är Danderyds 49 deltagartillfället per capita jämfört med Botkyrkas 18 och Ljusnarsberg som bara har fyra.
 
☛ Här kan du se hur det ser ut i ditt område
 
För att öka kunskapen om geografiska skillnader i landet har Riksidrottsförbundet (RF) sammanställt statistik om hur de barn och ungdomar som deltar i idrottsverksamhet är fördelade över stadsdelar och områden inom landets kommuner.
 
Metoden skapar nya förutsättningar för Riksidrottsförbundet att förstå och rikta sitt arbete mot ett mer jämlikt idrottsutövande i hela Sverige.
 
– Idrott och rörelse är viktigt för att skapa goda livsvillkor men för att idrottsföreningarna ska kunna gro och växa sig starka behövs även goda livsmiljöer. Det kan handla om närhet till idrottsplatser, trygga utemiljöer eller en positiv skolmiljö, säger Björn Eriksson som är ordförande i Riksidrottsförbundet.
 
☛ Här kan du se hur det ser ut i ditt område