De dyrare mat- och elkostnaderna slår hårt mot familjer när nya rekordnivåer väntas i höst. Familjer tvingas dra in på kostnader och bygga buffert för att klara familjeekonomin. Enligt banken SEB kommer en genomsnittlig tvåbarnsfamilj i Sverige drabbas av kostnadsökningar på nära 80 000 kr bara i år. Inte att förglömma de familjer som redan innan hade begränsad ekonomi där barn i socialt utanförskap halkar efter i samhället. I dessa tider är det viktigt att inte glömma bort barnen och behovet av rörelse när vi gör familjens krisbudget för hösten.
 
Barns delaktighet i föreningsidrott skapar gemenskap och trygghet. Betydelsen av idrott är väl beforskad utifrån barns perspektiv, däremot är föräldrarnas syn på föreningsaktivitet inte lika undersökt. Samtidigt är det föräldrarna som ansvarar för och bestämmer över hushållet och dess ekonomi. Vi befarar att det kommer bli en prövning i hemmen när olika utgifter måste ställas mot varandra.
 
Redan under pandemin fanns stor oro från Riksidrottsförbundet att idrottsföreningarna inte skulle lyckas återaktivera ungdomar som efter två år haft begränsad tillgång till aktiviteter. När hushållskostnaderna dessutom nu ökar blir hotet ännu större.
 
Vi behöver påminna oss om att se barnens fritidsaktiviteter som en långsiktig investering och inget vi väljer bort när vi möter motgångar. Här måste samhället hjälpa familjerna genom tuffare tider. Varje krona som kan avvaras till idrott gynnar både våra barn och samhället. Ett mer inkluderande samhälle där vi mår bättre.
 
Barnperspektivet får inte glömmas bort när krisbudgeten utformas – och idrottandet får inte tas för givet. Då riskerar vi att höga el- och matpriser slår mot folkhälsan inte bara idag utan även imorgon.
 
Anna von Schenck, ordförande i Sickla IF
Fredrik Stengarn, ordförande i KIF Örebro DFF
Helena Folcker, VD på laget.se
Henrietta Snodgrass, ordförande i IFK Kalix
Jimmy Olsen, ordförande i Eslövs BK
Martin Jannesson, ordförande i Lindome GIF
Åsa Andersson, klubbdirektör i Skellefteå AIK Hockey
Åsa Lundh, ordförande i Örnsköldsviksortens Ryttarklubb