Vi har under en längre tid fört en positiv dialog med Riksidrottsförbundet i syfte att förenkla hanteringen av LOK-stödet. Dialogen fortsätter och vi har nästa möte redan nu i november. Diskussionerna är just nu nere på teknisk detaljnivå och arbetet är oerhört målinriktat.
 
Vårt absoluta mål med arbetet är att inga föreningar tappar varken i effektivitet eller bidrag och vi förutsätter att svensk idrott gemensamt löser detta. Detta ska ske genom export av medlems- och närvarodata från föreningens system och automatisk import till IdrottOnline. En lösning som hela den svenska idrotten tjänar på.
 
Den information som gått ut kring förändringar i LOK-stödsföreskrifterna är ingen ny information, läget är precis detsamma som innan sommaren. Ingen förening måste använda IdrottOnline mot sin vilja utan är fria att välja det system man upplever passa sin förening bäst.
 
De aktörer som samarbetar i den här frågan är Svenskalag.se, SportAdmin, Sportnik, MyClub, Kansliet, Servette, Lagsidan, Xenophon, @medlem och laget.se. Den största delen av den digitala närvarorapporteringen i svensk idrott sker idag i dessa system.
 
Förutom ovanstående aktörer deltar även flera specialidrottsförbund i arbetet.