Här har vi publicerat mer information om hanteringen av personnummer på laget.se.
 
Varför personnummer?
Genom att lansera en central inloggning till alla sina sidor på laget.se där varje användare är unik förenklar vi både för klubbarna och klubbens medlemmar.
 
Personnummer behövs även i samband med närvarorapportering, LOK-stöd och kommunalt föreningsstöd.
 
För att göra detta möjligt har vi personnummerkrav på spelare, ledare, styrelsemedlemmar och personal vilket för nästan alla är en självklarhet då man är medlem i en förening. Däremot är det valfritt för exempelvis föräldrar.
 
Vilka ser personnummer?
Administratören för en lagsida kan se personnummer på lagets medlemmar. En förälder kan också se personnumret för sitt eget barn. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter till tredje part.
 
Vad säger Datainspektionen?
Den statliga förvaltningsmyndigheten Datainspektionen har granskat hur laget.se hanterar personnummer och konstaterade att hanteringen följer alla de lagar och regler som finns.
 
Fler frågor om personnummer på laget.se?
Vid ytterligare frågor om personnummer på laget.se är ni välkomna att skicka ett meddelande till oss.