Kort utdrag från RIM 2013. (Krister Clerselius, Riksidrottsstyrelsen)
 
På Riksidrottsmötet i Luleå 24 maj beslutades att den övre åldersgränsen för statligt LOK-stöd höjs från 20 till 25 år och det nuvarande sammankomst-bidraget ersätts med ett ledarbidrag. Målet är att detta ska gälla från 1 jan 2014.
 
Det innebär att föreningar som har två eller fler ledare på aktiviteterna får ett högre bidrag än de som bara har en. Vad det högre ledarbidraget innebär i kronor är ännu oklart. (Det har tidigare pratats om några kronor extra per aktivitet).
 
Het fråga om IdrottOnline
Med bara en handfull rösters marginal beslutades också att föreningen måste redovisa sin närvaro vid aktiviteterna i IdrottOnline för att få det högre ledarbidraget. Detta var en mycket omdiskuterad fråga på mötet.
 
Ökad administration för ledare?
För att inte detta ska drabba större delen av Sveriges idrottsföreningar för laget.se tillsammans med andra kommersiella aktörer en dialog med RF med den gemensamma målsättningen att kunna importera närvarodata till IdrottOnline utan att föreningen måste byta system eller att dubbelarbeta för att få det högre bidraget.
RF kan dock inte lova att en sådant samarbete kan vara på plats innan årsskiftet.
 
Det är förbunden som kan påverka
Riksidrottsstyrelsen (RS) kommer nu att skriva om de formella reglerna för LOK-stödet och skicka dessa på remiss till alla specialidrottsförbund under sommaren. När sedan förbunden sagt sitt om förslaget kommer RS att ta ett slutligt beslut och förmedla hur och när de nya reglerna ska gälla.
 
Vår förhoppning…
…är att man efter remissomgången beslutar att en importfunktion av närvaro till IdrottOnline måste finnas på plats innan det höjda ledarbidraget införs. På så sätt kan föreningar fortsätta välja system av fri vilja utan att bli bestraffade i form av lägre LOK-stöd.
Mer information kommer alltså från RF under hösten.
 
Samverkan för att förenkla idrottledarens vardag
I projektet ”Import av närvaro till IdrottOnline” samarbetar laget.se med svenskalag.se, Sportnik, Sportadmin, MyClub, Lagsidan.se, Xenophon och Kansliet Online. Av Sveriges 5 miljoner sammankomster som redovisas årligen kommer över 1,7 miljoner från dessa system.