När det som inte får hända sker, och någon i er förening far illa av kränkningar, behöver alla vuxna i föreningen ha gemensamma rutiner att följa för att på bästa sätt hjälpa den som blivit utsatt.

 

Nedan finner du en förkortad version av Friends rekommendationer för rutiner vid akuta kränkningsfall. Se dessa rekommendationer som ett stöd för att skapa en gemensam handlingsplan i föreningen.

 

1. Ingrip och rapportera till huvudansvarig

– Agera och visa att du inte accepterar vad som hänt.

 

2. Utred händelsen omedelbart

– Samla information och ta reda på vad som har hänt genom att prata med de inblandade.

 

3. Kontakta vårdnadshavare

– Vårdnadshavarna vill förstås veta om något har hänt. Dessutom är det ofta lättare att få till en förändring om man samarbetar med vårdnadshavarna

 

4. Överväg anmälan till socialtjänsten eller polisen

– Vissa händelser är inte föreningens ansvar att utreda och ska istället anmälas till andra myndigheter.

 

5. Bedöm vilka insatser som behöver vidtas

– Vilken insats som är lämpligast beror på vilken typ av kränkning som inträffat.

 

6. Dokumentera

– Dokumentationen är dels ett stöd och bevis för er, men lämpar sig även då kontakt tas med föräldrar till de inblandade eller om ärendet leder till vidare utredning.

 

7. Utvärdera

– Fick vi det önskade resultatet?

– Stoppade vi kränkningarna?

– Hur mår deltagarna idag?

 

8. Behövs ytterligare insatser?

– Behöver vi lägga till eller ändra något i vårt förebyggande arbete?

– Vad har vi lärt oss av detta ärende?

– Finns det behov av nya insatser utöver det vi redan gjort?

 

 

Friends och laget.se är partners sedan 2012. laget.se hjälper Friends i deras satsning Trygg Idrott och rekommenderar alla Sveriges idrottsföreningar att kontakta Friends. Läs mer om Trygg Idrott här.