Att omsätta föreningens värdegrund och handlingsplaner i praktiken är inte alltid enkelt. I förra månadens nyhetsbrev rekommenderade Friends generella rutiner för hur ni som förening och ledare bör agera då kränkningar sker.

 

För att se till att ni följer våra rekommendationer kring rutiner då det sker kränkningar, kontrollera att ni uppfyller följande mål:

 

Mål för föreningsansvariga:

• Ni ska utforma en handlingsplan mot kränkningar

• Ni ska förankra handlingsplanen hos ledare och föräldrar

• Ni ska tydliggöra vart ledare vänder sig om de behöver hjälp i akuta kränkningssituationer

 

Mål för ledare:

• Du ska veta hur du bör agera vid olika kränkningssituationer.

• Du ska våga agera när någonting händer.

• Du ska veta vart du vänder dig om du behöver stöd och hjälp i akuta kränkningssituationer.