Att göra övningar som inte är direkt kopplade till er idrott kan vara ett bra sätt att öka trivseln och tryggheten bland deltagarna. Vi på Friends har sett hur övningar som de som beskrivs nedan kan göra grupper ännu tryggare. Och trygga grupper presterar ofta bättre!

 

En annan vinst med dessa övningar är att deltagarna och ni som ledare får chans att diskutera och reflektera kring attityder, jargonger och hur alla kan hjälpas åt att stärka och peppa varandra. I Friends nya idrottsbok ”Trygg Idrott – vilka mål är viktigast”, finns fler övningar ni kan göra med gruppen.

 

Övning: Ögonkontakt

 

Övningens syfte
• Att deltagarna tränar på tyst kommunikation och på att vara uppmärksamma på varandras kroppsspråk.
• Att deltagarna försöker att se alla i gruppen och förstår vikten av att göra det i vardagen.

 

Gör så här

1. Be gruppen att ställa sig i en ring.
2. Varje deltagare ska nu försöka få ögonkontakt med någon av de andra i ringen och sedan ska de byta plats med varandra, utan att prata. Alla gör detta samtidigt utan att krocka.
3. När de har bytt plats med någon och står i ringen på en ny plats ska de leta upp ett par nya ögon och byta plats med den personen.
4. Fortsätt så och avsluta inte övningen förrän alla har bytt plats med alla!

Tänk på att de inte får byta plats med den som står vid deras sida, och att de ska vara tysta under övningen. Känner du att gruppen är för stor kan du dela in den i två mindre grupper.

 

Övning: Språkbruk och jargong

 

Övningens syfte
• Att synliggöra och diskutera språk och jargong som förekommer i gruppen och inom idrotten.
• Att diskutera olika sätt att bemöta och hantera kränkande jargong och ord.

 

Gör så här
1. Samla alla i halvcirkel.
2. Brainstorma tillsammans fram de vanligaste negativa orden som an¬vänds i gruppen, både i och utanför idrottsaktiviteten. Det spelar ingen roll om ordet används i skämtsammanhang, som jargong eller för att kränka, utan låt varje enskild person själv få definiera vad de upplever som ett negativt ord. Samla orden på en lista.
3. När ni har några (5-10 st) sådana ord delar du in deltagarna i grupper om 4-5 personer.
4. Beroende på hur mycket tid ni har kan du antingen låta alla grupper jobba med alla ord eller be varje grupp välja åtminstone två ord.
5. Dela ut frågorna nedan eller skriv upp dem.

 

Frågor att ställa grupperna
• Varför är ordet negativt tycker/tror ni?
• När används ordet? Varför då tror ni? Är ordet specifikt för vår idrott?
• Vilken betydelse har ordet för den som använder det? Vilken betydelse har det för personen ordet är riktat mot?
• Vilken betydelse kan ordet få för personer runt omkring?
• Används ordet främst för att kränka eller som ett skämt? Hur påverkas vi och andra av att ordet används som skämt?
• Finns det motsatsord till ordet? Används motsatsordet som skällsord? Varför? Varför inte?
• Vilken ursprungsbetydelse har ordet?
• Går det att minska användningen av ordet? Hur?
• Hur kan vi bemöta ordet?

 

 

Friends och laget.se är partners sedan 2012. laget.se hjälper Friends i deras satsning Trygg Idrott och rekommenderar alla Sveriges idrottsföreningar att kontakta Friends. Läs mer om Trygg Idrott här.