För er som använder export av adresslistan så har vi nu gjort en efterlängtad uppdatering. Föräldrar listas nu direkt efter sitt barn istället för, som det var tidigare, alla föräldrar efter varandra. Detta gör det mycket enklare att direkt hitta kontaktuppgifter till föräldrar för en specifik spelare.
 
Ytterligare uppdateringar
• Man har tidigare i vissa webbläsare kunnat få ett fel genom att redigera en sponsor, ta bort bilden och ladda upp ett felaktigt filformat. Detta är nu korrigerat så att problemet inte kan uppstå.
• Lagt in tydligare information om man klickat på en länk till en match som varit borttagen.
• Justerat så att rubrikerna Spelare och Ledare under truppen endast syns om det finns synliga medlemmar för den rollen.
• Om ni har medlemmar som hamnat som föräldrar till föräldrar så har vi nu gjort det möjligt att korrigera detta genom att redigera medlemmen och ta bort kopplingen alt. ändra under menyn Kontaktuppgifter.
 
Export av adresslistan ingår i vårt Guldpaket och Silverpaket, läs mer här.