Använder ni anmälningsfunktionen i laget.se så har vi nu uppdaterat den för bättre hantering av anmälningskvot. Ni kan nu direkt från redigering av en händelse se vilka som är satta som reserver. Skulle en spelare som först anmält att de deltar och sedan ändrar att de inte kan delta så kommer den medlem som varit första reserv automatiskt sättas som deltagare.
 
Som inloggad medlem får man också direkt information om en händelse fyllt sin anmälningskvot och om man är satt till reserv.