För er som arbetar med vårt verktyg för närvarostatistik så har vi idag gjort en efterlängtad uppdatering. Tidigare så har alla händelser medräknats i närvaro vilket i vissa fall kan skapa en felaktig bild över medlemmarns totala närvaro om det funnits händelser där man inte fört närvaro alls.
 
Vi har nu gått igenom verktyget och ändrat så att endast händelser som haft minst en medlem närvarande räknas med!
 
Mycket nöje!