Efter en bugg som uppstod i vår nya text-redigerare har vi idag uppdaterat så att radbrytningar skrivs ut korrekt på matchreferat om man klickat in sig på serien som besökare.
 
Vi har också gjort följande uppdateringar
• Justerat händelser som är satta som heldag så att det alltid skrivs ut 00:00-23:59 för att indikera att det är en heldagshändelse. Vi har även i korrigerat så att om du är inne och redigerar en händelse som är satt till heldag så markeras det korrekt!
• Löst en bugg som gjort att du i vissa fall inte kunnat zooma om du besöker laget.se i mobilen via ”webb-versionen”. Vi har också gjort några mindre designjusteringar för besökare med iPhone och iPad.
• Korrigerat så att sponsorer med långa namn visas korrekt under sidan Sponsorer.