Vi har nu uppdaterat laget.se med mängder av mindre justeringar och fixar!
 
• Om man beställer ett silverpaket eller guldpaket och väljer betalning via faktura har vi nu på fakturan lagt till vilken sida fakturan avser.
• Korrigerat ett fel som uppstod om man manuellt skrev in datumen på en ny händelse.
• Om man i ett mail klickar på en länk för att anmäla sig till en händelse så har vi nu ändrat så att man automatiskt hålls inloggad.
• Möjliggjort att kunna fylla på med Yrke under sin medlemsprofil.
• Korrigerat en bugg som gjorde att nyheter inte sparades korrekt om texten innehåll tecknet
• Justerat den funktion som gör att topplistan följer med vid scrollning då den vid vissa tillfällen och sidor tryckte ner sidan vid scrollning vilket gjorde att du helt enkelt inte kunde scrolla ända ner på sidan.
• En tidigare uppdatering gjorde att taggar hamnade fel på vissa taggade albumbilder. Detta är nu korrigerat och alla taggar visas korrekt.
• Förenklat redigering av moduler när man vill flytta en modul från en plats till en annan.
• I kalendern så har vi ändrat länknamnet på matcher så att det nu står ”Mer information” för matcher som ännu inte är genomförda. Istället för det tidigare länknamnet ”Resultat och referat” som varit oavsett om matchen spelats eller inte.
• Korrigerat en bugg som gjort att egna annonser i form av vanliga bilder ibland kapades i höjd vid uppladdning.
• Adderat information under Inställningar om vad de olika säkerhetsnivåerna på gästboken innebär.
• När man lägger till eller redigerar en medlem så finns nu mer information om hur personnummer hanteras och hur man ska göra om man har ex. utländska spelare i laget.
 
Vi har också gått igenom vårt föreningsregister och justerat flertalet namn som sedan tidigare haft ett namn som avslutats med en sport, ex. ”Klubben IF – Fotboll” har blivit det korrekta namnet ”Klubben IF”
 
Det är ni som användare som driver utvecklingen av laget.se så fortsätt att komma med förslag på förbättring.
/laget.se