Får ni det LOK-stödsbidrag ni förtjänar? Gör er själva en tjänst genom att kolla igenom hur närvarorapporteringen i klubben ser ut redan nu.
 
LOK-stödsperioden lider mot sitt slut (30 juni) och det börjar bli dags att slutföra närvarorapporteringen. Ni kan redan nu enkelt se och vidta ett antal åtgärder för att driva upp och maximera LOK-stödet för perioden.
 

Kontrollera lagens närvaro

Gäller för centrala klubbadministratörer.
 
1. Gå till klubbens hemsida via en dator och logga in.
2. Klicka på ”Admin” och sedan på ”LOK-stöd”.
3. Om något behöver åtgärdas visas meddelandet ”Din förening kan missa visst LOK-stöd”.
4. Klicka på ”Visa aktiviteter” om du får meddelandet ovan.
 

Vad behöver åtgärdas?

• Ingen närvaro rapporterad
Ingen närvaro är rapporterad på den här aktiviteten. Registrera närvaro eller bocka ur alternativet ”LOK-aktivitet” under ”Aktivitetsinfo” på respektive aktivitet.
• Ingen ledare närvaroregistrerad
Spelare är registrerade men ingen ledare vilket gör att hela aktiviteten ogiltigförklaras. Minst en ledare måste vara närvarande för att en aktivitet ska bli godkänd. Två närvarande ledare ger även extra ledarstöd om ni aktiverat integrationen till IdrottOnline.
• Plats saknas
Om plats inte är angivet (t.ex. Ekängs IP) så ger aktiviteten inget LOK-stöd.
 

Så kontrollerar lagadministratören närvaron för sitt lag

Administratörer i lagen kan också se den här listan, men bara för sitt lag. Här följer en guide hur lagledare hittar den. Den centrala klubbadministratören skickar med fördel ut den till ledarna. Ju tidigare desto bättre!
 
1. Gå till lagets hemsida och logga in.
2. Klicka på “Admin” högst upp i den svarta användarbaren.
3. Klicka på ”Aktiviteter och närvaro” via mobil eller ”Aktiviteter” via dator.
4. Klicka på “Visa aktiviteter” under rubriken “Din förening kan missa visst LOK-stöd”.
 

Personer som saknar fullständigt personnummer

Personer som ännu inte fått svenskt personnummer (t.ex. asylsökande, nyanlända eller utländska spelare) får räknas för LOK-stöd under förutsättning att personen ifråga är inom bidragsberättigad ålder. För att få godkänt statligt bidrag för dem fyller man i följande uppgifter för medlemmen i laget.se:
 
1. Klicka på ”Admin” och sedan ”Medlemmar”.
2. Klicka på personen som saknar personnummer och välj ”Redigera”.
3. Se till att födelsedatum, land (nationalitet) och postadress finns tillagd på medlemmen så godkänns LOK-stöd för denne.
 

Varning för en aktivitet som inte är LOK-stödsgrundande?

Navigera till aktiviteten i Admin, klicka ”Redigera” och sedan på fliken ”Aktivitetsinfo”. Bocka ur rutan för LOK-aktivitet. Spara.
 
Frågor? Kontakta oss här!