Får din förening det LOK-stödsbidrag ni förtjänar? Gör er själva en tjänst genom att kolla igenom hur närvarorapporteringen i klubben ser ut i god tid innan slutrapportering.
 

Övergripande information

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de idrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari–30 juni samt 1 juli–31 december. I laget.se kan ni enkelt se och vidta ett antal åtgärder för att driva upp och maximera LOK-stödet för perioderna.
 

Deadlines

Vårtermin (1 januari–30 juni)
Närvaro kontrollerad i laget.se: 20 augusti.
Slutlig ansökan i IdrottOnline: 25 augusti.
 
Hösttermin (1 juli–31 december)
Närvaro kontrollerad i laget.se: 20 februari.
Slutlig ansökan i IdrottOnline: 25 februari.
 


 

Ansök om LOK-stöd för din förening

Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person som bör ha administrativa rättigheter både i laget.se och IdrottOnline. En guide för enskilda lag/grupper finns längre ner här på sidan.
 

1. Kontrollera lagens/gruppernas närvaro

 1. Navigera till klubben i laget.se via en dator och logga in.
 2. Klicka på ”Admin” och sedan på ”LOK-stöd”.
 3. Om något behöver åtgärdas visas meddelandet ”Din förening kan missa visst LOK-stöd”.
 4. Klicka på ”Visa aktiviteter” och/eller ”Visa personer” om du får meddelandet ovan.


 

2. Åtgärda eventuella felaktigheter

Centrala klubbadministratörer eller gruppadministratörer kan göra detta.

 • Ingen närvaro rapporterad
  Ingen närvaro är rapporterad på den här aktiviteten. Bocka i vilka som var närvarande eller bocka ur alternativet ”LOK-aktivitet” under ”Aktivitetsinfo” om den inte ska vara med i LOK-stödsansökan.
 • Ingen ledare närvaroregistrerad
  Aktiva är registrerade men inte någon ledare vilket gör att hela aktiviteten ogiltigförklaras. Minst en ledare måste vara närvarande för att en aktivitet ska bli godkänd. Två närvarande ledare ger även extra ledarstöd om ni aktiverat integrationen till IdrottOnline.
 • Plats saknas
  Om plats inte är angivet (t.ex. Ekängs IP) så ger aktiviteten inget LOK-stöd. Lägg till detta under ”Aktivitetsinfo” på respektive aktivitet.
 • Aktiviteten är kortare än 45 min
  Aktiviteter under 45 minuter ger inget LOK-stöd. Se till att start- och sluttid är rätt under ”Aktivitetsinfo” på respektive aktivitet.
 • Saknar fullständigt personnummer
  Klicka på personens namn och lägg till personnummer för att denne ska bli godkänd för LOK-stöd. För personer som inte har svenskt personnummer (t.ex. asylsökande eller utländska aktiva) behöver ni se till så att födelsedatum (inte de fyra sista), land (nationalitet) och postadress finns tillagd på medlemmen så godkänns LOK-stöd för denne.

3. Kontrollera/överför närvarodata

 • Ni som skickar närvarodata automatiskt till IdrottOnline behöver kontrollera att datan överförts korrekt. Ni kan också kontrollera godkända/ej godkända aktiviteter i IdrottOnline. Mer information om det hos RF.
   
  Har ni inte aktiverat integrationen för överföring av närvarodata till IdrottOnline än? Gör såhär.
 •  

  4. Gör LOK-stödsansökan i IdrottOnline innan slutdatum!

  Öppna och skicka in ansökan. Aktiviteterna är inte redovisade till Riksidrottsförbundet förrän slutlig ansökan är gjord i IdrottOnline.

  1. Ordförande, kassör eller annan LOK-stödsansvarig loggar in på IdrottOnline.
  2. Gå till LOK, klicka på Ansökan och välj Period.
  3. Klicka på Öppna ansökan.
  4. Kontrollera sammanställningen och skicka in er ansökan. Ni ska då få en bekräftelse att ansökan är mottagen.

   

  Kontrollera närvaro för ditt lag eller grupp

  Administratörer i grupperna kan också kontrollera närvaro, men bara för sitt egna lag/grupp. Här följer en guide om hur du som ledare gör.

  1. Gå till lagets/gruppens hemsida och logga in.
  2. Klicka på “Admin” högst upp i den svarta användarbaren.
  3. Klicka på ”Aktiviteter och närvaro” via mobil eller ”Aktiviteter” via dator.
  4. Se till att alla stödberättigade aktiviteter för aktuell period finns med.
  5. Klicka på “Visa aktiviteter” och/eller ”Visa personer” om meddelandet “Din förening kan missa visst LOK-stöd” visas.
  6. Åtgärda eventuella felaktigheter (se info längre upp här på sidan).

   

  Medlemmar med funktionsnedsättning

  För att tillgodoräkna sig LOK-stöd för medlemmar över 25 år med funktionsnedsättning bockar man i rutan för Funktionsnedsättning under Admin på gruppsidan > Medlemmar > Klicka på personen och Redigera.
   

  Tips!

  Du som central klubbadministratör kan med fördel göra ett utskick under Admin > Utskick till alla ledare i föreningen där du uppmuntrar dem att kontrollera närvaro för sitt lag/grupp och bifoga information om hur de gör detta. Ju tidigare innan slutdatum desto bättre!
   
  Frågor? Skicka ett ärende till oss eller ring 019-15 44 00.
   
  Läs mer om LOK-stöd på rf.se