Aldrig har fler föreningar än nu valt att byta föreningssystem till laget.se. En av de som just gjort bytet är Djurgården Hockey Ungdom. Från kanslihåll är man mycket positiva:

– Djurgården Hockey Ungdom valde att byta till laget.se för att vi såg ett system som skulle underlätta för oss i vårt arbete, både från min position på kansliet och utifrån våra lagledares roller. De olika verktygen gör att vi sparar tid som vi kan lägga på andra uppgifter och kan effektivisera vårt arbete. Vi är mycket nöjda med bytet, säger Pontus Lundqvist som jobbar som administratör på kansliet.

Vi hälsar Djurgården Hockey Ungdom varmt välkomna, tackar för de fina orden och ska göra allt för att hjälpa Pontus och hans föreningskollegor i många år framöver.

Vill du veta hur laget.se kostnadsfritt kan hjälpa din förening? Ring oss på 019-15 44 00 eller mejla på support@laget.se för att boka ett möte där vi kommer ut till er och berättar om era möjligheter.