Majoriteten av Sveriges idrottsföreningar är till stor del beroende av personer som ställer upp ideellt. Här finner du några korta tips som ger bättre förutsättningar att behålla frivilliga insatser.
 
Vanligtvis är det föräldrar som fungerar som exempelvis ungdomstränare, administratörer, kioskpersonal och styrelse. Det är oerhört viktiga funktioner, så ta gärna del av tipsen för att öka trivseln bland dem.
 

  1. Involvera fler i större beslut för att öka engagemang och skapa delaktighet. Gör exempelvis ett utskick till alla ledare inför styrelsemötet för att få mer underlag kring ämnen ni ska diskutera eller besluta om.
  2. Utforma en anonym enkät som ges till de som slutat med frågor om vad som hade kunnat få dem att stanna kvar längre.
  3. Delegera uppgifter till flera så att det inte blir för mycket för en eller några få personer. Ett större team fungerar ofta bättre!
  4. Ge uppskattning i form av förmåner – exempelvis genom att slippa betala föreningens avgifter och erbjuda speciella rabatter från sponsorer.
  5. Kommunicera ut vad som händer i klubben så alla är välinformerade. Transparens skapar engagemang.
  6. Fråga i styrelsen om man har vänner som vill engagera sig inom ett visst ämne. Då kan man driva frågor för föreningen och samtidigt ha roligt ihop!
  7. Se de ideella som en grupp som behöver känna samhörighet genom exempelvis klubbkläder, teambuilding, roliga aktiviteter med mera. Kanske kan ni starta ett ledarlag som tränar en gång i veckan?

 
Vill du veta hur laget.se kan hjälpa hela din förening? Ring 019-15 44 00 eller mejla support@laget.se för att boka ett möte där vi berättar mer om marknadens mest prisvärda alternativ.