Barnrättsorganisationen Friends har under hösten undersökt tryggheten bland barn som utövar idrott och lanserar nu rapporten ”Inte kul, men det får man tåla!”.
 
Organisationens rapport visar att över en fjärdedel (26%) av de tillfrågade barnen blir kränkta av andra barn, vanligast är att det är en lagkamrat eller någon i samma träningsgrupp som utsatt dem. Var femte har inte berättat om det för någon vuxen. Samtidigt är det vuxnas ansvar att förebygga kränkningar och mobbning. Nu vill Friends att fler föreningar stärker sina ledares kompetenser. Ledare behöver få kunskap och fler konkreta verktyg för att kunna arbeta förebyggande mot kränkningar.
 
– Det är vuxnas ansvar att förebygga kränkningar och mobbning. Det finns tydliga samband mellan flera positiva resultat i undersökningen och att ha ledare som ofta pratar om gemenskap och att alla ska få må bra. Ledare behöver arbeta mer med det sociala klimatet men behöver stöttning, säger Maria Persson sakkunnig idrott på Friends.
 
Friends undersökning visar även att var tionde barn har kränkts av en vuxen i sin idrott det senaste året och oftast är det av den egna tränaren eller ledaren. Även vid kränkningar från vuxna är det många barn som valt att inte berätta om det.
 
– Det är hemska siffror. Barns idrottande är viktigt för främjandet av god hälsa och ska vara fyllt av glädje och lek. Ledarna runtomkring har ett ansvar för att barn ska känna sig trygga i sitt utövande och att vara goda förebilder. Att var tionde barn blir kränkt av en vuxen är allvarligt, och att de sen inte vågar berätta något är helt enkelt oacceptabelt, säger Maria Persson
 
Rapporten ”Inte kul, men det får man tåla!” bygger på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av barnrättsorganisationen Friends. Novus har genomfört 1028 intervjuer med barn och unga (8–18 år) som är med i en idrottsförening.
 
Läs mer om rapporten på www.friends.se
 
 

Fakta

  • 26% av respondenterna uppger att de blivit utsatta för kränkningar av ett annat barn eller ungdom det senaste året
  • 19% berättar inte för en vuxen att de blivit utsatta för kränkningar, oavsett om det är av barn eller vuxen
  • 10% uppger att det blivit utsatt för kränkningar av någon vuxen i samband med sin idrott det senaste året