Visste du att användare som är aktiva inom exempelvis både fotboll och innebandy kan ha två olika profiler i laget.se?
 
Det gör att man kan ha en fotbollsbild på lagsidan för fotbollslaget och en innebandybild för innebandylaget. Förutom olika bilder kan du också ha olika svar på bland annat styrka, svaghet, bästa idrottsminne och moderklubb.
 

Så gör du:

  1. Logga in på laget.se och klicka på ditt namn (eller din bild i mobilwebb)
  2. Klicka på Mina uppgifter och sedan på fliken Profil & Bild
  3. Välj Skapa sidspecifik profil vid Välj profil
  4. Välj vilken lagsida du vill skapa en profil för, fyll i uppgifter, ladda upp bild och Spara

Mer info till administratörer

Om du som administratör i ett lag eller klubb redigerar något under Profil & Bild på en medlem som också är spelare eller ledare i ett annat lag skapas automatiskt en sidspecifik profil – om medlemmen inte redan skapat det själv.
 
Informationen som adderas, redigeras eller raderas rör alltså bara medlemmens profil för just det laget.
 

Mer info till föräldrar

Om du vill skapa en Sidspecifik profil för ditt barn följer du guiden ovanför, men ersätter punkt 2 med att klicka på Mina barn och sedan på barnet vars uppgifter du vill redigera.
 

Övrig information

När en användare skriver i gästböcker, skriver nyheter, kommenterar nyheter med mera så visas alltid bilden från den Generella profilen. Samma sak gäller under menyvalet Kontakt.