– ”Vi använder fotbollen som plattform för att utbilda tjejer om deras rättigheter”
 
Cecilia Andrén Nyström, 22, har grundat Futebol dá força, som syftar till att förändra världen för unga kvinnor med fotbollen som verktyg. Verksamheten engagerar i dag 200 tränare och 4000 spelare i Mocambique och har nyligen lanserats i Sverige och Zambia. För detta arbete tilldelas hon stipendiet Kompassrosen för ideell sektor och får ta emot ett stipendium på 250 000 kronor ur H.M. Konungens hand.

 
– Cecilia Andrén Nyström tilldelas Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen inom ideell sektor för att hon med modiga beslut och långsiktigt ansvar har förändrat världen för tusentals tjejer som fått kunskap, en tro på sig själva och goda värderingar med fotbollen som samlingsplats, säger Eva Fernvall, som är ordförande för stipendiekommittén.
 
Cecilia Andrén Nyström växte upp i Zambia, Zimbabwe och Sverige. I sin roll som tränare fokuserade hon mer på spelarnas självförtroende, både individuellt och som grupp, än på resultaten. Hon såg de unga spelarna växa och stå upp för sig själva och för varandra även utanför planen. Hon började fundera på att använda fotboll som ett verktyg för att stärka unga tjejer i länder där grundförutsättningarna är sämre än i Sverige. Det blev upptakten till Futebol dá força.
 
– Det är lättare att acceptera att en flicka får spela fotboll på samma sätt som pojkar, än att på en gång acceptera att de har samma rättigheter. Men i och med att man accepterar att de får göra samma saker, erkänns faktumet att de har samma rättigheter och alltså samma värde, säger Cecilia.
 
Läs mer och stöd arbetet på: www.futeboldaforca.com
 
Foto: Stélio Wilson/Futebol dá força