Det är bra om du som användare av laget.se vet hur kontaktuppgifter och spelarprofiler visas och hur du enkelt kan hantera det. Här följer en guide!
 
 

För administratörer:

 

Synlighet för spelarprofil

När du som administratör redigerar en spelare i ett lag finns inställningen Synlighet där du kan bestämma hur en spelare ska visas under menyvalet Truppen:

  • Standard: Alla kan se namn och ålder samt eventuell annan info, bild och kontaktuppgifter (som kan redigeras var för sig).
  • För inloggade: Samma, men endast för inloggade medlemmar i samma lag.
  • Skyddad identitet: Innebär att endast administratörer ser spelarprofilen samt kontaktuppgifter. Detta bör endast användas om personen verkligen lever med skyddad identitet då det kan påverka andra funktioner i laget.se.

Synlighet för kontaktuppgifter

  • När du som administratör redigerar en person i klubben/laget finns alternativen Synlig för alla, Synlig för medlemmar eller Endast administratörer vid varje fält för e-post eller telefonnummer.
  • Postadress är aldrig synligt för någon annan än administratörer.
  • Alla synlighetsinställningar för kontaktuppgifter gör du under Admin > Medlemmar > Klicka på raden för aktuell medlem > Redigera.

 

För alla:

 

Synlighet för kontaktuppgifter

 
För att redigera synligheten för dig- eller dina barns kontaktuppgifter:

  1. Logga in på laget.se och klicka på din profilbild uppe till höger (menysymbol uppe till vänster i appen).
  2. Klicka på Mina uppgifter eller Mina barn (Min profil och sedan Mina uppgifter/Mina barn i appen).
  3. Vid varje fält för e-post eller telefonnummer under de olika flikarna finns alternativen Synlig för alla, Synlig för medlemmar eller Endast administratörer. Postadress är aldrig synligt för någon annan än administratörer.