Vår vision på laget.se är Fler i idrott. Vi vill att fler ska börja idrotta och att fler ska stanna kvar i idrotten längre. Det är viktigt för barnen, ungdomarna och de vuxna – ja, för hela samhället!
 
I år är Idrottens dag den 30 september kanske viktigare än någonsin. Efter ett par tuffa år med pandemi som slagit hårt mot föreningsidrotten väntas nu även krisbudgetar inför vintern. Idrottens dag 2022, som arrangeras av Riksidrottsförbundet, är en del av Rörelsesatsning i skolan. Dagen innebär 120 minuters fysisk aktivitet i samverkan med lokala idrottsföreningar och barnen får under organiserade former prova på olika idrotter under skoltid.
 

Vill din förening vara en del av detta och få nya medlemmar?

Riksidrottsförbundet bjuder in er att delta på Idrottens dag. Det är en fantastisk möjlighet för er förening att nå nya målgrupper, som en del av ert återstartsarbete efter pandemin.
 
Läs mer om din förenings möjligheter här!

 

Vill du eller ditt barn prova på någon idrott men vet inte hur, vem du ska kontakta eller vilken idrott?

I samband med detta vill vi också slå ett slag för vårt verktyg Hitta Idrotten som vi tagit fram tillsammans med Praktikertjänst. Med Hitta Idrotten kan du snabbt och enkelt hitta information om idrottslag och grupper i ditt närområde.
 
Sök fram en passande verksamhet på Hitta Idrotten här!

 
Fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Dock visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. Idag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.
 

Låt oss tillsammans ändra på detta och få Fler i idrott!