Utdrag från RF:s presentation på IT-dagen.
 
IdrottOnline satsar på integration under 2014! Detta berättade RF på IT-dagen 14 november, där många förbund fanns på plats.
 
Idag finns det många system som används dagligen av idrottsföreningar i Sverige, både inom hemsidor, medlemshantering och olika tävlingssystem. RF:s stora arbete under 2014 är att få dessa system att prata med IdrottOnline, för att på så sätt förhindra dubbelarbete.
 
Detta går helt i linje med den dialog vi haft med RF under 2013. Målet med att automatiskt importera medlemmar och närvaro till IdrottOnline har alltså nu även fastställts som en viktigt funktion av RF.
 
Ni kan påverka prioriteringen – Gör er röst hörd!
Det är ni föreningar som påverkar hur RF och IdrottOnline ska jobba med integration under 2014. Vad är viktigast för er?
• Är det import från förbundssystem?
• Import från tävlingssystem?
• Eller vill ni importera närvaro till IdrottOnline för att få det extra ledarstödet?
 
Skicka ett mejl till ert förbund och berätta vad som är viktigast för er i denna fråga. Det är ni som kan påverka!
 
De aktörer som samarbetar i den här frågan är laget.se, Svenskalag.se, SportAdmin, Sportnik, MyClub, Kansliet, Servette, Lagsidan, Xenophon och @medlem. Den största delen av den digitala närvarorapporteringen för LOK-stöd i svensk idrott sker idag i dessa system.