För att försäkra er om att informationen når medlemmarna i ert ungdomslag bör föräldrar (eller andra målsmän) till spelarna ligga kopplade till sina barn.
 
Varje ungdomsspelare bör ha minst en och kan ha max fyra föräldrar kopplade till sig. Ju fler, desto mindre risk att något missas.
 
Här är några fördelar med kopplade föräldrar:
 

  • Man kan göra utskick (mejl och SMS) till föräldrar.
  • Föräldrar kan svara på sina barns anmälningar.
  • Andra medlemmar kan hitta kontaktuppgifter till föräldrar om man skulle behöva dem snabbt.
  • Föräldrar kan ändra sina egna och sina barns uppgifter.
  • Föräldrar kan kommentera på gästboksinlägg, nyheter, bilder och video.
  • Det blir bättre ordning och reda i föreningens medlemsregister.
  • Om föreningen fakturerar sina medlemmar via laget.se får alla kopplade föräldrar kopior på e-postfakturorna.

Såhär får du som administratör ordning i medlemslistan:
 

  1. Se till att alla spelare ligger tillagda med korrekta uppgifter (e-postfältet skall lämnas tomt om spelaren inte har en egen e-postadress).
  2. Lägg till föräldrar som egen medlem med korrekta uppgifter (minst e-postadress och gärna mobiltelefonnummer samt postadress) och koppla dem till deras barn. Är man både Ledare och Förälder skall man välja rollen Ledare och ändå vara kopplad till sitt/sina barn.

OBS! Finner systemet att användaren redan finns på en annan sida så ska man välja att lägga till den! INTE skapa en ny användare. Vill man ändra profil och bild för en spelare eller ledare så finns funktionen Sidspecifik profil. Administratören kan även ändra i profilen i medlemslistan utan att detta påverkar de andra sidorna som medlemmen ligger kopplad till. Adressuppgifter och liknande slår däremot igenom på alla sidor.
 
Medlemslistan administreras under Medlemmar i Admin.
 
Allt kommer fungera smidigt och lätt när allt ligger tillagt korrekt. Lycka till!