Mitt på Stortorget, i ett för närvarande soligt Örebro, sitter fem skickliga systemutvecklare, en produktdesigner samt en produktansvarig och jobbar flitigt med att hålla ordning på och utveckla föreningssystemet laget.se. Idag ska produktansvarige Per Stenmar lära oss lite mer om arbetet på just utvecklingsavdelningen.
 
laget.se som funnits sedan 2004 beskrivs av många som en hemsida för idrottsklubbar och lag, men är framförallt ett heltäckande administrations- och kommunikationsverktyg som har som mål att förenkla vardagen för alla inom svensk idrott.
Det har hänt väldigt mycket sedan den första lagsidan lanserades. Idag är vi ett väldigt stort system med bland annat medlemsregister för hela föreningen och integrerad faktureringslösning. Behovet då mot nu och det vi ser framåt är helt olika. Vi kommer att fokusera mer på att vara ett komplett föreningssystem som underlättar det dagliga arbetet med att driva en förening samt möjliggöra en enklare kommunikation för alla som är aktiva i ett lag.

 
Per är relativt ny i rollen som produktansvarig på laget.se. Ett jobb han tycker är väldigt spännande och lärorikt.
Man slås varje dag av vilken förändring vi på laget.se kan göra för alla som är engagerade i gräsrotsidrotten. Det är otroligt inspirerande.
 
En vanlig dag på utvecklingsavdelningen
Varje dag börjar med ett så kallat ”stand up-möte” klockan 09.30. Där går de snabbt igenom aktuell status för alla medarbetare – vilka uppgifter alla jobbar med och om det finns några problem eller hinder.
Några har då varit på kontoret sedan innan 07.00 medan andra precis har startat jobbdagen. Det är en flexibilitet som vi tror ger både individen och gruppen möjlighet att kunna prestera som bäst.
Resten av dagen handlar till allra största del om att skriva- och förbättra själva koden och underhålla systemet. Gränssnitt, objekt och anrop blir till en helhet som bestämmer hur en viss funktion ska bete sig och se ut.
Här har vi fokus på att samarbeta, hjälpa varandra och dela kunskap för att få en så bra produkt som möjligt.
 

Utvecklingsavdelningen på laget.se har stand up-möte
 
Vill klona teamet för att hinna mer
Med runt 2 miljoner unika besökare i månaden är det självklart en utmaning att tillfredsställa alla användares behov. Utvecklingsavdelningen får input om ny funktionalitet eller vidareutveckling av befintlig från många håll. Dels via de Club Relations Managers anställda på laget.se som är ute på fältet och träffar flera hundra klubbar varje år, via användarsupporten samt andra medarbetare på laget.se som använder systemet i eget engagemang hos föreningar.
Vi har väldigt många användare och många funktioner som kräver både utveckling och underhåll. Man skulle vilja kunna klona teamet för att hinna med mer! Men vi prioriterar och väljer ut funktioner som vi tror ska gynna så många användare som möjligt.
 
Från skiss till release
Det generella flödet kring en funktion som prioriteras börjar med att produktdesigner tar tag i bollen tillsammans med Per och någon från marknadsavdelningen för att få en så bra bild som möjligt av hur funktionen behöver fungera. Efter det tas det fram skisser som ibland får gå på remiss till några klubbar för att verifiera att laget.se är på rätt spår, eller så börjar utvecklingsarbetet direkt.
Ibland kan det hända att vi måste tänka om lite då tekniska utmaningar kan spela in.
 
All kod som sedan skrivs för funktionen granskas av minst en utvecklare till för att leverera en så bra och stabil plattform som möjligt. När utvecklarna är klara så görs en sista check med marknadsavdelningen så att inte något har missats innan funktionen är redo för release (kan släppas till användarna).
Om det är en riktigt stor funktion så släpper vi oftast den till några föreningar i taget för att se så att allt fungerar som det är tänkt.
Sen upprepas processen för nästa funktionalitet parallellt med den tekniska supporten och det dagliga underhållsarbetet.
 

Per har precis berättat för kollegan Johanna att det finns munkar i köket
 
Brinner för visionen om fler i idrott
Per avslutar med att berätta om företagets vision om #fleriidrott – det som enligt honom är det mest engagerande med att jobba med att utveckla laget.se.
Vi vill skapa en så pass stor positiv förändring och förenkling i de aktivas vardag så att vi på det viset bidrar till att fler engagerade stannar i idrotten och resurser läggs på att fler personer hittar dit.
Föreningslivet är en så otroligt viktig pusselbit i samhället. Det har verkligen en central roll i allt från psykisk och fysisk hälsa till integration och gemenskap.
 
Att ideella krafter inom föreningslivet ses som vardagshjältar av de som jobbar på laget.se råder det inga tvivel om. Arbetet med att underlätta dessa människors vardag går vidare.
 

Utvecklingsavdelningen i siffror

Antal anställda på avdelningen: 7 stycken
Genomsnittlig ålder: 33,7 år
Sammanlagd erfarenhet: 75 år
Besökare i produkten: Ca 2 miljoner/månad