Sveriges idrottsföreningar gör en oerhört viktig insats för både samhälle och individ. Att en så pass stor del av arbetet dessutom görs ideellt är beundransvärt.
 
Här följer några exempel på vad din förening antagligen bidrar med.
 

  • Socialt sammanhang, glädje och gemenskap på er ort
  • Bättre fysisk hälsa som kan motverka sjukdomar och stress
  • En fristad och någonstans att komma bort när vardagen känns tung
  • Minskad isolering och ökad integration
  • Engagerade förebilder som ställer upp
  • Roliga aktiviteter att se fram emot
  • Minskad risk för symptom som exempelvis magont och huvudvärk

Idrotten förtjänar alltid mer stöd än vad den får – kanske nu mer än någonsin.
 
I laget.se är vi dedikerade till att hjälpa föreningar både administrativt och ekonomiskt. Som en del i det arbetet har vi bland annat lanserat enkla lösningar för att starta en Swish-insamling och komma igång med Månadsgivare.
 
Med dessa lösningar kan Sveriges idrottsföreningar få ekonomisk stöttning från de som vill vara med och bidra till en välmående idrottslig gemenskap. Har du möjlighet att öka din förenings förutsättningar att göra ett bra arbete?
 
För visst förtjänar din idrottsförening stöttning?