Du som idrottsledare spelar en viktig roll för trivseln och gemenskapen i din grupp. God gemenskap kan både förbättra den idrottsliga prestationen och förebygga utanförskap och kränkningar bland deltagarna i ditt lag eller träningsgrupp.
 
Nedan följer några tips på hur du kan stärka gemenskapen i din grupp.
 
Sätt upp tydliga regler tillsammans med gruppen
• Ta tillsammans med din grupp fram tydliga regler. Om gruppen är delaktig är chansen större att deltagarna följer reglerna och det skapar en känsla av trygghet tack vare att de vet vad som förväntas av dem.
 
Motivera för varje enskild deltagare till varför han eller hon är viktig för gruppen
• Se till att varje deltagare förstår att han eller hon är viktig. Säg till exempel: ”Fortsätt att peppa dina kompisar, det kommer att smitta av sig på hela gruppen.”
 
Sätt upp mål tillsammans med din grupp som fokuserar på annat än idrottsliga resultat
• Din grupp bör ha mål som inte är direkt kopplade till resultaten. Fråga gruppen: ”Hur kan ni göra för att alla i gruppen ska tycka det är roligt att komma till träningen?”
 
Undvik smågrupperingar genom att alltid vara den som delar in gruppen vid övningar
• Var den som delar in gruppen vid övningar – då undviker du att någon känner sig bortvald och utanför. Var även uppmärksam på deltagarnas reaktioner när du delar in grupper så att ingen blir utsatt i det skedet.
 
Avsätt tid för aktiviteter utanför idrotten
• Arrangera saker som för er samman utanför idrotten. Då kommer egenskaper fram hos deltagarna som inte alltid syns i idrotten. Skapa även tillfällen där deltagare och ledare från olika grupper möts och gör saker tillsammans. Då stärker ni samhörigheten och skapar en ”vi-känsla” i föreningen.
 
Skapa positiva rutiner i gruppen
• Arbeta in positiva rutiner i din grupp. Till exempel kanske deltagarna alltid ska hälsa på varandra när de kommer till träningen. Du kan också avsluta träningen genom att samla alla för att gemensamt lyfta några positiva saker från dagen.
 

 
Friends och laget.se är partners sedan 2012. laget.se hjälper Friends i deras satsning Trygg Idrott och rekommenderar alla Sveriges idrottsföreningar att kontakta Friends. Läs mer om Trygg Idrott här.