Nästan var fjärde elev i årskurs 3–9 känner sig ensam i skolan och är i mycket högre grad utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har dessutom lågt förtroende för vuxenvärlden och menar att det inte finns någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade.
 
Detta visar ny statistik från laget.se-partnern Stiftelsen Friends som i dag ger ut deras årliga rapport.
 
Läs mer om rapporten, och ensamhetens konsekvenser på friends.se/friendsrapporten2019