Orsakerna till att ett negativt klimat uppstår och kränkningar förekommer kan vara flera och samverkande och måste därför sättas i sitt sammanhang. När en person blir utsatt är det vanligt att vi letar svar på varför det händer hos individerna – både hos den som utsätter eller den som blir utsatt. Men riktar vi fokus enbart mot individen riskerar det att leda till kortvariga effekter och i vissa fall kan det förvärra problemen.
 
Genom att titta på andra faktorer, såsom hur gruppen ser ut och samspelar, kommer du som ledare ett steg närmre orsaken. Ofta kan dålig stämning eller kränkningar i en grupp bero på negativa gruppmekanismer som grupptryck, jargong och negativa attityder. Det kan också handla om deltagarens behov av att få delta, synas och tillhöra gruppen. Hur dessa behov tillfredsställs i gruppmiljön, eller i värsta fall inte tillfredsställs, kan vara ett sätt att förklara uppkomsten av kränkningar.
 
Även genom att rikta blicken mot ledarskapet och organisationen kan du upptäcka orsakerna till ett negativt klimat och kränkningar. Barn och unga har ett behov av tydliga gränser, att bli sedda och att få vistas i en trygg miljö. Finns det brister i ledarskapet eller i organisationen smittar det av sig på deltagarna, och kränkningar kan få fritt spelrum. I en förening är det därför viktigt att lägga kraft på att ledare får resurser och verktyg att lyckas med sitt uppdrag och att det finns ett gemensamt förhållningssätt med förankring i föreningens styrdokument.
 
Hur ser det ut i din förening?