Det kanske viktigaste arbetet du kan göra för deltagarnas trygghet är att reflektera över ditt ledarskap och hur din grupp fungerar tillsammans.
 
Genom att ställa frågor till dig själv efter varje träff med din grupp kan du både upptäcka framgångsfaktorer och åtgärder som ni kanske måste vidta i trygghetsarbetet. Friends kallar metoden trygghetsanalys, och du kan med fördel följa den och svara på frågorna, gärna tillsammans med dina ledarkollegor.
 
Ställ följande frågor till dig själv eller tillsammans med dina ledarkollegor efter varje träff med din grupp:
 
• Har jag sett och uppmärksammat alla idag? Hur gjorde jag? Om inte, hur kan jag se och uppmärksamma alla nästa gång?
 
• Har jag varit en bra förebild? Hur gjorde jag? Om inte, vad kan jag göra för att vara en bra förebild nästa gång?
 
• Har alla varit delaktiga? På vilket sätt? Om inte, hur kan jag göra alla delaktiga nästa gång?
 
• Har deltagarna fungerat tillsammans? På vilket sätt? Om inte, hur kan jag få dem att fungera tillsammans nästa gång?
 

 
Friends och laget.se är partners sedan 2012. laget.se hjälper Friends i deras satsning Trygg Idrott och rekommenderar alla Sveriges idrottsföreningar att kontakta Friends. Läs mer om Trygg Idrott här.