Attraktiv förening 2015 – Lägg fokus på trygghet och trivsel!
 
90 % av alla barn kommer någon gång i kontakt med en idrottsförening. Detta innebär mängder med möjligheter att ge barn en meningsfull fritidssysselsättning, men även möjligheter att skapa en plats där barnet trivs och vågar utvecklas. En plats som erbjuder gemenskap, trygghet och glädje. Se till att du som föreningsansvarig, ledare, förälder eller aktiv har förutsättningar att tillsammans skapa en trygg idrott. Friends hjälper gärna din förening!
 
Friends erbjuder en webbaserad kartläggningsenkät som hjälper er analysera hur det ser ut i just er förening med trivsel, trygghet och attityder. Enkäterna vänder sig till aktiva och ledare i föreningen och resultaten visar bland annat på förekomsten av kränkningar, stämning och hur ledarna upplever trygghetsarbetet i föreningen. Friends går sedan igenom resultaten med föreningsansvariga och hjälper till att lägga upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen utifrån kartläggningen.
 
För mer info gå in på:
Friends hemsida
Följ Friends på Facebook
Följ Friends på Instagram
 


Friends och laget.se är partners sedan 2012. laget.se hjälper Friends i deras satsning Trygg Idrott och rekommenderar alla Sveriges idrottsföreningar att kontakta Friends. Läs mer om Trygg Idrott här.