Vi jobbar vidare med vårt förbättringsarbete kring laget.se i mobilen! Senast i raden är en förbättrad meny.
 
Den nya mobilmenyn är inte bara snyggare utan bidrar framför allt till en förenklad navigering som gör att både medlemmar och andra besökare får en ännu bättre upplevelse av klubb- och lagsidor i mobilen!