Du som är administratör centralt i klubben kan idag aktivera en smidig integration för överföring av närvarodata från laget.se till IdrottOnline. Det innebär att den närvaro som föreningens ledare rapporterar i laget.se automatisk kommer föras över till IdrottOnline som underlag för er förenings statliga LOK-stödsansökan.
 
Integrationen är helt utan extra kostnad, behöver endast aktiveras en gång och innebär att era lagledare inte behöver närvarorapportera någon annanstans än i laget.se. Mycket smidigt!
 
 

Att göra en gång:

 

• Aktivera integrationen

Du behöver ha administrativa rättigheter på klubbnivå i laget.se och IdrottOnline.

  1. Se till att ni har ett giltigt organisationsnummer i laget.se som stämmer överens med det på IdrottOnline. Organisationsnummer i laget.se ändrar du i Admin > Inställningar > Föreningsregister på er centrala klubbsida i laget.se.
  2. Aktivera integrationen i IdrottOnline genom att logga in på IdrottOnline och klicka på Administration > Integration. Här väljer du att aktivera en integration av typen import för laget.se. Guide hos IdrottOnline.
  3. Aktivera integrationen i laget.se via Admin > LOK-stöd > Export till IdrottOnline > Aktivera export.

Att göra varje halvår:

 

• Gör slutgiltig LOK-ansökan

När LOK-stödsperioden är slut (varje halvår) kontrollerar och godkänner ansvarig klubbadministratör närvarodatan i IdrottOnline och gör en slutgiltig ansökan (några knapptryck) med den data som skickats in där.
 
 

Aktivera integrationen i god tid

Aktivera integrationen och kontrollera närvaro i laget.se i god tid (senast 20 augusti för vårperioden och 20 februari för höstperioden) innan slutlig ansökan för aktuell LOK-stödsperiod skall göras i IdrottOnline. Se också till att ni hinner kontrollera närvarodatan i IdrottOnline innan dess.
 
 

Tips!

Peppa era ledare i föreningen att närvarorapportera löpande. Detta kan de till exempel göra i laget.se-appen direkt på plats under en aktivitet.
 
Det är även bra att övergripande ansvarig för LOK-stödet i föreningen håller koll under perioden så att alla lag ligger i fas med rapporteringen. Man får en bra överblick under Admin > LOK-stöd > Välj period och Visa närvaroinformation. Det är även bra att hålla koll så att allt ser korrekt ut i IdrottOnline.
 
 
Läs mer om samarbetet mellan laget.se och Riksidrottsförbundet/IdrottOnline här