Du som är administratör centralt i klubben kan idag aktivera smidig integration för överföring av närvarodata mellan IdrottOnline och laget.se. Det innebär att närvarodata automatisk kommer föras över till IdrottOnline som underlag för er förenings statliga LOK-stödsansökan.
 
Integrationen är helt kostnadsfri, behöver endast göras en gång och innebär att era lagledare inte behöver närvarorapportera någon annanstans än i laget.se. Bra för alla alltså!
 

Så här gör du:

Du behöver ha administrativa rättigheter på klubbnivå i laget.se och IdrottOnline.

  1. Se till att ni har ett giltigt organisationsnummer i laget.se som stämmer överens med det på IdrottOnline. Organisationsnummer i laget.se ändrar du i Admin > Inställningar > Föreningsregister på er Klubbsida.
  2. Aktivera integrationen i IdrottOnline genom att logga in på IdrottOnline och klicka på Administration > Integration. Här väljer du att aktivera en integration av typen import för laget.se. Guide hos IdrottOnline.
  3. Aktivera integrationen i laget.se via Admin > LOK-stöd > Export till IdrottOnline > Aktivera export.
  4. Peppa era ledare i föreningen att närvarorapportera löpande. Detta kan till exempel enkelt göras i laget.se-appen direkt på plats under en aktivitet.
  5. När LOK-stödsperioden är slut (varje halvår) kontrollerar och godkänner ansvarig klubbadministratör närvarodatan i IdrottOnline och gör en slutgiltig ansökan (några knapptryck) med den data som skickats in.

Kom ihåg!

Aktivera integrationen och kontrollera närvaro i laget.se i god tid (senast 20 augusti för vårperioden och 20 februari för höstperioden) innan slutlig ansökan för aktuell LOK-stödsperiod skall göras i IdrottOnline. Se också till att ni hinner kontrollera närvarodatan i IdrottOnline innan dess.
 

Tips!

Ansvarig för LOK-stödet bör hålla koll under perioden så att alla lag ligger i fas med rapporteringen. Man får en bra överblick under Admin > LOK-stöd > Välj period och Visa närvaroinformation. Det är även bra att hålla koll så att allt ser korrekt ut i IdrottOnline.
 
Läs mer om samarbetet mellan laget.se och Riksidrottsförbundet/IdrottOnline här