Varje dag strävar vi efter att göra laget.se ännu bättre. Vi vill att det ska vara enkelt att vara med i en idrottsförening i Sverige oavsett om du är spelare, ledare, förälder, kanslist, supporter eller sitter i styrelsen.
 
För att få veta hur vi ytterligare kan hjälpa dig och din klubb ber vi dig svara på två frågor i den här undersökningen. Frågorna berör nya funktioner samt förbättringar av redan befintliga funktioner.
 
Dina åsikter är värdefulla för oss och vi tackar för din input!
 
Klicka här för att komma till undersökningen!