LOK-stöd ges i regel för deltagare i åldern 7-25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns dock ingen övre åldersgräns. Om er klubb har medlemmar med funktionsnedsättning finns nu möjlighet att markera detta.
 
För att tillgodoräkna sig LOK-stöd för medlemmar över 25 år med funktionsnedsättning markerar man det så här:
 
1. Logga in på laget.se och navigera till laget där personen är medlem.
2. Klicka på Admin och sedan Medlemmar.
3. Klicka på raden för den aktuella personen och klicka Redigera.
4. Bocka i rutan för Funktionsnedsättning och Spara.
 
Se hur Riksidrottsstyrelsen (RS) definierar funktionsnedsättning här.