Har ni spelare utan fullständigt svenskt personnummer i föreningen? Så här gör ni för att smidigt få föreningens rättmätiga LOK-stöd!
 
Spelare som inte har ett svenskt personnummer (t.ex. asylsökande, nyanlända eller utländska spelare) får räknas för LOK-stöd under förutsättning att personen ifråga är inom bidragsberättigad ålder (7-25 år). För att få godkänt statligt bidrag för dem utan personnummer gör man följande:
 

Redigera tillagd medlem:

1. Navigera till aktuellt lag och klicka på ”Admin” och sedan ”Medlemmar”.
2. Klicka på personen som saknar personnummer och välj ”Redigera”.
3. Se till att födelsedatum, land (nationalitet) och postadress finns tillagd på medlemmen så godkänns LOK-stöd för denne.
 

Lägg till ny medlem:

1. Navigera till aktuellt lag och klicka på ”Admin” och sedan ”Medlemmar”.
2. Välj ”Lägg till medlem” och klicka på ”Sök/Skapa ny”.
3. Fyll i födelsedatum, land (nationalitet) och resterande information och ”Spara”.
4. Klicka på den tillagda medlemmen i listan och välj ”Redigera”.
5. Gå till fliken ”Kontaktuppgifter”, fyll i postadress och ”Spara” så godkänns LOK-stöd för denne.
 
Frågor? Kontakta oss här eller ring oss på 019-15 44 00!