Nu finns en ny funktion som hjälper dig att se till så att alla LOK-grundande aktiviteter har platsinformation. Saknas plats kan föreningen gå miste om LOK-stöd ni har rätt till.
 
Nu när föreningar kan skicka närvarodata automatiskt till IdrottOnline blir det än viktigare att allt faktiskt är ifyllt enligt Riksidrottsförbundets regler. En viktig del i detta är att plats är angiven på aktiviteterna. Saknas plats uppfyller inte aktiviteten deras krav och den ger helt enkelt inget LOK-stöd.
 
Därför har vi nu tagit fram en funktion som sammanställer hur många och vilka aktiviteter i er förening som saknar plats.
 

Guide för klubbadmin:

  1. Gå till laget.se via en dator och logga in
  2. Besök er klubbsida och klicka på Admin
  3. Klicka på LOK-stöd i menyn till vänster
  4. Klicka på Visa närvaroinformation

Guide för lagadmin:

  1. Gå till laget.se via en dator och logga in
  2. Besök er lagsida och klicka på Admin
  3. Klicka på Aktiviteter i menyn till vänster

Saknas plats på någon aktivitet syns ett meddelande som berättar på vilka aktiviteter informationen saknas. Om all platsinformation finns på plats dyker inget meddelande upp.
 
Vill din förening skicka närvarodata automatiskt till Idrottonline och Riksidrottsförbundet? Så här gör ni!