Vi tror att en stor del i arbetet kring att få idrotten att frodas handlar om att underlätta ekonomiskt för Sveriges idrottsföreningar. Därför finns nu bland annat två nya verktyg i laget.se som kan göra skillnad för din förening​​ – både på kort och lång sikt.
 
 

Månadsgivarverktyget i laget.se

 
Vad?
Med månadsgivarverktyget bygger ni upp en långsiktig och stabil intäktskälla som kan växa mycket över tid.
 
Hur?
Givare har möjlighet att välja mellan tre olika belopp som dras tryggt via autogiro varje månad som stöd till din förening.
 
Varför?
Kanske vill ni exempelvis ha råd att anställa en deltidskanslist eller köpa in en minibuss.
 
☛ Mer om månadsgivarverktyget
 
 

Insamlingsverktyget i laget.se

 
Vad?
Insamlingsverktyget är perfekt om ni är ute efter snabbare pengar till ett specifikt ändamål.
 
Hur?
Här är det effektivast att jobba mot ett tydligt mål under en begränsad tid. Givare bidrar med valfritt belopp via Swish.
 
Varför?
Ni kanske behöver medel för att renovera något på idrottsplatsen, köpa in en matchklocka eller täcka upp för tappade intäkter.
 
☛ Mer om insamlingsverktyget
 
 
Klubbadministratörer och medlemsansvariga i laget.se kan starta igång under fliken Ekonomi i klubbadmin. Men verktygen kan nyttjas av alla föreningar.
 
Välkommen att kontakta oss på 019-15-44 00 eller support@laget.se vid frågor!