Behöver ni från klubbnivå nå specifika personer ute i lagen men känner att det är omöjligt att ha koll på vilka som gör vad? Nu finns hela två nya sätt som kan lösa detta för er!
 
Nu kan ni göra utskick från klubbnivå både till egenskapade grupper (som lagadministratörer kan välja att placera vem eller vilka de vill i) och automatiskt skapade grupper baserat på titel ute i lagen.
 
 

Gör utskick till klubbens egenskapade grupper

 
1. Skapa grupp (Klubbadministratör):
Skapa gruppen under Admin > Medlemmar > Grupper. Döp den till exempelvis Kaféansvariga och bocka i ”Valbar för lagadministratörer”. Välj eventuellt att lägga till personer från klubben om så önskas och Spara. Informera administratörerna i lagen om att gruppen nu finns och be dem göra följande för att fylla på grupperna med rätt personer:
 
2. Fyll på med personer (Lagadministratör eller övergripande klubbadministratör):
Navigera till Admin > Medlemmar. Klicka där på raden för en medlem och välj Redigera. Bocka i rutan för Kaféansvarig (eller det ni döpt gruppen till) vid Klubbens grupper och Spara.
 
3. Gör utskick (Klubbadministratör):
Gör utskicket till egenskapade grupper under Admin > Utskick som vanligt.
 
Det kan vara bra att påminna lagen om att hålla grupptillhörigheterna uppdaterade.
 
 

Gör utskick till personer i klubben baserat på titel

 
Utöver klubbens manuellt skapade grupper kommer det nu även finnas automatiskt skapade grupper baserade på personers titel i föreningen. Har en person exempelvis rollen Ledare och titeln Lagledare så kommer den här personen hamna i gruppen för Lagledare under rubriken Titel i klubbens utskicksfunktion.
 
Eftersom titel kan vara baserat på fritext så kan det här dyka upp många olika grupper. Om så är fallet kan det vara läge att be lagen att städa bort onödiga titlar och rätta felstavningar i dessa eller göra det på egen hand.
 
 

Bonus!

Sorteringen av lagen i utskicksfunktionen är nu även baserad främst på sport. Detta för att underlätta för stora föreningar med fler sektioner.
 
Vi hoppas dessa nya features ska vara användbara för er ute i klubben. Har du feedback eller frågor är det bara du skickar ett ärende till oss så kikar vi på det!