Nu är medlemsfakturering äntligen lanserat på laget.se! Det innebär att den som ansvarar för medlemsavgifterna i klubben nu slipper lägga onödig tid på att använda dubbla system. För faktureringen används i stället de medlemslistor som lagledarna administrerar här på laget.se.
 
Med medlemsfaktureringen kommer ni som förening kunna spara mycket tid i er hantering av medlems- och säsongsavgifter.
 

Kostnadsfritt för klubben

Funktionen kan vara helt kostnadsfri för klubben. Endast en serviceavgift på 19 kr per e-postfaktura och 29 kr per brevfaktura tillkommer (då ingår porto, utskrift, kuvert, kuvertering och distribution). Ni som förening väljer själva om föreningen eller fakturamottagaren ska stå för serviceavgiften.
 
Det här ingår:
• Val mellan brev- och e-postfaktura
• Automatisk avprickning via OCR
• Påminnelsefakturor
• Nedladdning av bokföringsfiler
• Ekonomiska rapporter
• Regelbunden backup
• Kostnadsfri telefon- och e-postsupport
 

Förberedelser

Steg 1
Se till så att alla medlemmar i föreningen ligger tillagda med korrekta uppgifter på lagsidorna och klubbsida under Medlemmar i Administratörsvyn. Alla behöver minst e-postadress eller postadress för att kunna faktureras. Medlemmar under 18 år behöver ha kopplade föräldrar med korrekta uppgifter. Se till att plocka bort spelare som slutat för lättare hantering.
 
Steg 2
Gå in under Fakturering i Administratörsvyn på Klubbsidan via en dator och fyll i föreningens uppgifter för att komma igång och välj vilka roller som ska bli aktiverade för fakturering. Ert konto kommer i normala fall att aktiveras efter 1-2 dagar och ett mejl skickas till den ni valt som Medlemsansvarig med mer information.
 
Observera att ni inte behöver aktivera föräldrar för fakturering om de själva inte ska bli medlemmar. Det vanliga är att endast spelaren ska bli markerad som medlem.
 

Såhär fakturerar ni

1. Skapa era avgifter. Kanske har ni en medlemsavgift för året samt ett par säsongsavgifter? Klicka på fliken Avgifter under Fakturering i Administratörsvyn.
 
2. Klicka på fliken Skicka fakturor och välj typ av avgift samt de medlemmar som ska faktureras. För att enklast ha koll och kontroll rekommenderar vi att fakturera ett lag i taget genom att välja Markerade medlemmar och klicka på fliken Lag. Lägg eventuellt till fler avgifter på samma sätt till du är nöjd.
 
Om ni ska fakturera familjeavgifter skapar ni familjer under Fakturerbara medlemmar > Hantera medlemmar och fakturerar dem först för att undvika dubbelfakturering.
 
3. Ange förfallodatum, om fakturamottagaren eller klubben ska betala serviceavgiften och vilket leveranssätt fakturan ska ha.
 
4. Klicka på Förhandsgranska längst ned för att se vilka som faktureras vad. Är du nöjd klickar du på Skicka.
 
5. Under fliken Fakturor kan du sedan se skickade- och betalda fakturor samt fakturor som förfallit. Har en faktura förfallit skickas en påminnelsefaktura ut automatiskt direkt efter förfallodagen, efter 7 dagar och efter 14 dagar. Därefter kan man skicka ut påminnelsefakturor manuellt.
 
6. Under Fakturor kan du även se fakturor markerade med Åtgärd krävs. Dessa fakturor har inte kunnat skickats p.g.a. bristande uppgifter på medlemmen. Se då till att få in e-post och/eller adress på medlemmen och skicka därefter iväg fakturan.
 
7. Fakturamottagaren betalar beloppet, betalningen registreras och skickas sedan vidare direkt till föreningens konto. En faktura på serviceavgifterna kommer i efterhand.
 
Under fliken Rapport kan man bl.a. se övergripande statistik och hämta månadsrapport som pdf- eller SIE4-fil.
 
Vid fakturering till spelare under 18 år:
• Alla fakturor märks med ”Till målsman för”
• Vid e-postfaktura skickas fakturan till spelare + kopia till kopplade föräldrar
• Vid brevfaktura skickas fakturan till spelare
 
Spara tid genom att börja fakturera med laget.se idag!