Utöver dagens uppdatering med möjligheten att lägga till nya sidor från klubbsidan så har vi även en del andra förändringar.
 
• Lagt på en bildikon i listan för nyheter som visar om en nyhet innehåller en bild eller inte.
• Om man som handbollslag nu skapar en ny serie så sätts poäng för vinst automatiskt till 2 poäng. Detta går dock alltid att själv ändra för varje serie via Inställningar och Serier/Cuper som inloggad administratör.
• Korrigerat ett fel som gjort att om man i efterhand satt ett lag i en serie till ”Eget lag” så sattes inte redan skapade matcher som egna matcher och har därför inte synts i ex. kalendern. Detta funkar nu bra!
• Gjort justeringar i vårt RSS-flöde för att det ska valideras enligt W3C standard
• Om man har medlemmar inlagda på en sida som ligger kopplade som föräldrar till medlemmar som i sin tur är föräldrar så visas detta nu tydligt genom ytterligare ”nivåer”. Detta löser också ett problem att föräldrar till föräldrar inte synts i medlemslistan även om de varit medlemmar på sidan.
• Löst ett problem som uppstod om man i vår nya text-redigerare skrivit en text och maxat utrymmet till 0 tecken och sedan försöker spara. En bugg orsakade i vissa fall en felräkning som nu är åtgärdad!