Efter feedback från er användare har vi nu gjort flera optimeringar för att förbättra filtreringstiderna i klubbadmin. Ni vet när man exempelvis ska filtrera fram alla ledare inom handbollen som betalt medlemsavgift eller när man vill göra ett e-postutskick till föräldrar just inom de yngsta grupperna?

Optimeringarna som nu gjorts har mer än halverat tiden det tar att göra filtreringar i medlemsregister, e-postutskick och bland campdeltagare. I just medlemsregistret har filtreringstiderna sänkts med över 90 %!

Vi är tacksamma för den feedback vi får från er och fortsätter arbeta hårt för att förenkla er idrottsvardag. Här nedanför kan ni läsa mer om några av de senaste förbättringarna:

Ny superfunktion i laget.se tar föreningens e-postutskick till ny nivå
Släng Excelfilen – lägg till egen text med era attribut
Starta en försäljning med Newbody Family direkt i laget.se
Attributhantering nu i medlemsregistret