Riksidrottsförbundet och laget.se har tecknat ett avtal som möjliggör fullt statligt LOK-stöd för alla de tusentals idrottsföreningar som använder laget.se som föreningssystem. Detta sker helt utan merarbete för föreningen och den ideella ledaren. Förändringarna träder i kraft från och med den period som inleds den 1 juli 2016.
 
Samarbetet innebär att föreningens medlemmar, aktiviteter och närvarodata kan skickas direkt till IdrottOnline från laget.se, vilket då gör att föreningen kan tillgodoräkna sig det extra ledarstödet utan att manuellt behöva registrera något i IdrottOnline.
 
Föreningen väljer själv om man vill nyttja denna möjlighet eller inte.
 
Integrationen gör även att föreningens ledare i kommuner som använder Argentum (ibland också kallat Interbook eller Explicit) slipper arbeta i dubbla system utan behöver enbart föra närvaron i laget.se.
 
Förändringarna gäller från och med 1 juli 2016. Mer information om förändringarna kommer att skickas ut till berörda personer i föreningarna under nästkommande period.
 
Vi på laget.se är väldigt glada över att kunna erbjuda våra föreningar den här möjligheten och har under flera års tid jobbat oerhört hårt för att göra detta möjligt.
 
Nu ser vi alltså fram emot ett rättvist statligt stöd till Sveriges idrottsföreningar som helt och hållet baseras på verksamhet och inte val av föreningssystem eller mängden administrativt arbete för ideella.