Vi har nu uppdaterat laget.se med en ny version som bl.a. inkluderar en större genomgång av våra mobilanpassade sidor. Vi har även inkluderat flera mindre förändringar.

Förändringar på mobilanpassade sidor
• Justering av undermenyer som hamnat på flera rader
• Korrigerat marginaler på rubriker som hamnat för långt ner
• Förbättrat visning av album och albumbilder
• Tydliggjort meny och navigering mellan olika sidor i föreningen.
• Förbättrat samtliga listor och skapar mer plats vilket förhindrar radbrytningar vid ex. långa lagnamn.

Utskriftsvänligare laget.se
Vi har nu skapat en specialdesign som bara tas fram när man klickar på ”Skriv ut” i webbläsaren. Skriver ni ut en sida på laget.se (i den publika delen såväl som den administrativa) så kommer ni automatiskt få en utskriftsvänlig version där toppbild, menyer och annat onödigt är bortplockat så att det bara är själva innehållet på den sidan som skrivs ut. Väldigt praktiskt för att exempelvis skriva ut deltagarlistan på en match.

Testa genom att klicka på ”Skriv ut” i din webbläsare, har ofta kortkommandot Ctrl+P

Ytterligare förändringar

• Korrigerat en bugg som gjort att man i vissa fall vid heldagshändelser som sträckt sig över flera dagar fått en dag för mycket i upprepningen.
• Korrigerat en bugg som gjort att om namnet på sidan innehållit ordet ”admin” så har växlingen till administratörsvyn krånglar.
• Åäö i avsändarnamnet på Utskick har i vissa mailklienter inte hanterats korrekt. Vi har nu adderat en lösning för detta.