Under medlemmar har man tidigare haft en kryssruta på vissa uppgifter såsom e-postadress för att välja om den ska vara synlig för besökare eller inte. Vi har nu ändrat detta till en rullista där man nu också kan välja om uppgiften bara ska vara synlig för inloggade medlemmar.
 
Logga in på laget.se och klicka på Mina uppgifter längst upp till vänster för att se över hur dina kontaktuppgifter syns.
 
I dagsläget syns dock inga uppgifter för medlemmar men vi kommer i mitten av nästa vecka att lansera en funktion som gör det möjligt för administratörer på en sida att lägga till en adresslista med kontaktuppgifter för alla inloggade medlemmar. Vad som syns i denna lista baseras både på vad administratören har valt men också vilka inställningar som är gjorda på varje medlem.
 
Mer information om detta kommer nästa vecka!
 
Mycket nöje!