GDPR är den nya dataskyddsförordningen som innebär högre krav på hantering av personuppgifter.
 
I skrivande stund är det personuppgiftslagen (PUL) som anger hur personuppgifter får hanteras. Den 25 maj 2018 ersätts PUL av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) vilken kommer gälla som lag i Sverige.
 
I korta drag betyder det att en föreningen kommer behöva samla in samtycke från personer som finns i eller läggs till i medlemsregistret i laget.se (och andra eventuella system) för att få hantera deras personuppgifter. Vi håller därför på och utvecklar en funktion som ska hjälpa till och automatisera denna process så att allt ska kunna skötas smidigt av föreningen digitalt.
 
GDPR betyder också att det ska finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvariga (föreningen) och personuppgiftsbiträdet (laget.se) som reglerar hur biträdet ska behandla personuppgifter för den ansvariges räkning. Mer information kommer.
 

Kommer laget.se vara anpassat för GDPR?

Ja, laget.se kommer vara anpassat för GDPR innan det träder i kraft.
 

Vad behöver vi som förening göra nu?

Läs gärna mer på gdpr.laget.se för att vara förberedda och avvakta ytterligare instruktioner från oss.