Riksidrottsförbundet och laget.se har tecknat ett avtal som möjliggör fullt statligt LOK-stöd för alla de tusentals idrottsföreningar som använder laget.se som föreningssystem. Detta innebär att närvarodata skickas automatiskt utan merarbete för den ideella ledaren.
 
Idag kan er förening ta de första stegen till att aktivera integrationen mellan laget.se och Riksidrottsförbundets system IdrottOnline. Lugn, det är ingen brådska. Även om ni aktiverar integrationen senare under 2016 så kommer all närvaro ni fört i laget.se från och med 1 juli med i exporten.
 
Så här tar du de första stegen (du behöver ha administrativa rättigheter på klubbnivå i laget.se och IdrottOnline):
 
1. Se till att ni har ett giltigt organisationsnummer i laget.se som stämmer överens med det på IdrottOnline. Organisationsnummer ändrar du i Admin > Inställningar > Föreningsregister på er Klubbsida i laget.se.
2. Aktivera integrering för laget.se i IdrottOnline. Så här gör du.
 
Mer information kommer via e-post till dig som är administratör på en Klubbsida när ditt län har möjlighet att ta de slutgiltiga stegen mot integration.
 
Läs mer om samarbetet mellan laget.se och Riksidrottsförbundet här.